Starszy Specjalista ds. modelowania parametrów ryzyka w obszarze szacowania utraty wartości Starszy Specjalista ds. modelowania parametrów  …

Bank Millennium
in Warschau, Woiwodschaft Masowien, Polen
Befristete Anstellung, Vollzeit
Seien Sie der erste Bewerber
Competitive
Bank Millennium
in Warschau, Woiwodschaft Masowien, Polen
Befristete Anstellung, Vollzeit
Seien Sie der erste Bewerber
Competitive
Starszy Specjalista ds. modelowania parametrów ryzyka w obszarze szacowania utraty wartości
  • Budowa, okresowa kalibracja i udoskonalanie modeli służących do wyceny ryzyka kredytowego zgodnie ze standardem MSSF 9 (w szczególności PD/ LGD/ EaD)
  • Sporządzanie szczegółowych analiz i raportów, mających na celu wyjaśnienie przyczyn kształtowania się poszczególnych parametrów w wybranym horyzoncie czasowym
  • Przeprowadzania oceny działania modeli w ramach okresowego procesu monitoringu
  • Weryfikacja/ aktualizacja regulacji wewnętrznych, dotyczących analizy kolektywnej
  • Przygotowywanie prezentacji na potrzeby zarządcze
  • Przeprowadzanie analiz przekrojowych i raportów, dotyczących portfela kredytowego Banku
Close
Loading...